rel="image_src" />

viernes, 14 de abril de 2017

Les Arenes a Radio-Malva

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓ COMPENSATORIA?

El programa d' Educació Compensatoria está destinat a garantitzar l'acces , la permanencia i la promoció en el sistema educatiu de l'alumnat en situació de desventaja social, procedent de minoríes étniques,  de colectius d'inmigrants o d'altres.
Segons les seves distintes peculiaritats, aquests alumnes presenten, des d' un desfase escolar significatiu, fins dificultats d'inserció educativa i necessitats de recolçament derivades de la seva incorporació tardía a l'escola, d'una escolarització irregular o d'un desconeiximent de l'espanyol, al procedir d'altres paíssos .
Desde la nostra classe Compensatoria hem dessenvolupat una nova visió més inclusiva oferint la participació dels xiquets  per tal que puguen expressar i gaudir dels sus avanços parlant i escoltant-se a la radio.
En aquest cas a Radio Malva la radio del nostre barri el Cabanyal. Aquest es el nou  projecte que dessenvolupem les alumnes de primaria i Marta Campos mestra d'anglès i compensatoria.
Podcast
http://www.ivoox.com/18126942

No hay comentarios:

Publicar un comentario